Claim en Care
Claim en Care

De regisseurs Sociale Zekerheid

Ontzorgen bij de regievoering van de sociale zekerheid

Ons doel is om uw organisatie te ondersteunen bij de regievoering van uw verantwoordelijkheden die voortvloeien uit de Ziekte Wet (ZW) en de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). Deze ontzorging kan plaatsvinden bij uw rol als:

  • Werkgever;
  • Eigen risicodrager Ziektewet en WGA;
  • Verzekeraar;

Wij nemen uw organisatie de regievoering van sociale zekerheid uit handen. Hierdoor bieden wij een oplossing voor uw meerjarige en tijdrovende verplichtingen en de vele handelingen die verricht moeten worden. De ontwikkelingen in de sociale zekerheid gaan hard. HR-afdelingen moeten steeds meer doen met minder mensen. Laat daarom de regievoering over sociale zekerheid maar aan ons over.